İSMAİL AKPINAR DAVASI GİZLİ AYIPLI PEUGEOT ARAÇ

Eskişehir Yolu 12.km. No: 354 Ümitköy adresindeki TEKOTO PEUGEOT ANKARA bayisinden 09/10/2007 tarihinde İsmail Akpınar adına sıfır olarak aldığı boyalı gizli ayıplı aracının satıcı TEKOTO PEUGEOT ANKARA bayisine geri iadesi ile ödediği araç fatura bedelinin tarafına iade edilmesi talebi kazanılmış ve Yargıtay’ca onanarak karar kesinleşmiştir.

Kararlar ektedir, ilgilenen benzer mağduriyeti olan dostlarımıza duyurulur. Ayrıca aynı firma hakkında ihbar veya şikâyet talebinde bulunma hakkı da var (2 Mart 2005 Tarih, Sayı:25743 Resmi Gazetede yayımlanan Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik kuralları gereğince, meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunmak, müşterisine karşı mesleki görevini yapmamak veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmamak, mevzuatın kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmemek ve yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmemek nedeniyle, (Yönetmelik madde 9/2.paragraf uyarınca, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda disiplin kurulunun kararı ile aracım üzerinde gerekli görülmesi halinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak) hakkında hem disiplin ve hem de ayrıca para cezası verilmesi istenebilir, yani:

1- Yönetmelik madde 5/1, Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak nedeniyle hakkında disiplin cezası verilmesi talebinde bulunulabilir,

2- Yönetmelik madde 17/c, hileli veya standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal etmek ve satmak nedeniyle hakkında yıllık aidatlarının on katı tutarında idari para cezası verilmesi talebinde bulunulabilir).

İsterse C. Savcılığına da dolandırıcılık müracaatı da yapabilir.

Selamlar

Mehmet KAYHAN

Ek1;

Ek2;

Ek3;

Ek4;

Ek5;

Ek6;

Ek7;

 

Yorumlar / Yorum Yaz